Türkçe - English
Site İçi Arama
         Anasayfa                Yayın İlkeleri            Dergi Hakkında           Yayın Arama            Makale Gönder               İletişim
Makale Takip
Duyurular
Yayın ve Yazım İlkeleri

Yayın İlkeleri

• Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi yılda en az iki kere yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergide yayınlanacak eserlerin daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması gerekir.
• Dergide makale yazım dili Türkçe veya İngilizce’dir.
• Yayımlanan çalışmanın yayın hakkı dergiye aittir.
• Yazıları yayımlanan yazarlara telif ücreti ödenmez
• Dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlarını bağlar ve yazıların hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.
• Yazım ilkelerine uygun olmayan çalışmalar hakem değerlendirmesine gerek duymadan geri çevrilir.
• Bir yazının dergide yayımlanabilmesi için iki hakem tarafından olumlu görüş bildirilmiş olması gerekir. Hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda editör tarafından üçüncü bir hakemin değerlendirmesine başvurulur.
 
 
Yazım İlkeleri
 
• Çalışmanın başında makale başlığı ve yazar adından sonra makalenin amacını, kullanılan yöntemleri ve çalışmada yer alan hususları belirten 50 ile 150 sözcük arası Türkçe özet metni, ardından makaleye ilişkin anahtar kelimeler yazılmalı; sonra makalenin İngilizce başlığı ile 50 ile 150 sözcük arası İngilizce özet metni (Abstract başlığı ile) ve makaleye ilişkin İngilizce anahtar kelimeler yer almalıdır. Ayrıca, anahtar kelimelere  ek  olarak, JEL (Journal of Economic Literature) sınıflandırmasına göre JEL kodu yazılmalıdır.
• Makale başlığı sayfa ortalanarak yazılmalı başlığın sağ alt tarafına yazar veya yazarların adları, akademik unvanlarıyla birlikte yazılmalıdır. Yazarın çalıştığı kurum ve elektronik posta adresi ilk sayfada sayfa altı dipnot olarak verilmelidir.
• Gönderilecek makaleler Microsoft Word programında Times New Roman yazı karakteriyle 12 punto, 1,5 satır aralığı ve iki yana yaslanmış olarak yazılmış olmalıdır. Özet (Abstract) ise 10 punto ve 1 satır aralığı ile yazılmalıdır. 
• Kenar boşlukları üst 2.5 cm, sol 2.5 cm, sağ 2.5 cm ve paragraflar arası aralık önce 0 nk, sonra 6 nk olmalıdır.
• Ana başlığın tamamı büyük harf, diğer başlıklar ise sadece ilk harfi büyük karakter yazılmalıdır.
• Şekil ve tablolar metin içinde ardışık olarak numaralandırılmalı; tablo yazıları üste, şekil yazıları alt tarafta yazılmalıdır.
• Yararlanılan kaynaklar metin içerisinde yazar soyadı, yıl ve sayfa numarası sistemine göre belirtilmeli ve metin sonunda kaynakça bölümünde alfabetik sıraya göre verilmelidir. (Metin içinde kaynak kullanım örneği: (Yılmaz, 2011, s.13) )
 
Makalenin  gönderileceği e-posta adresi:


Makale Gönder
Makalelerinizin dergimizde yayımlanmasını istiyorsanız bize e-posta yoluyla makalelerinizi ulaştırabilirsiniz.
Detaylı Bilgi

Editöre Sor
Editörlerimize soru sormak istiyorsanız iletişim formu sayesinde editörlerimizle iletişime geçebilirsiniz. 
Detaylı Bilgi

" Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun hakemli elektronik dergisidir"
www.marmarasosyaldergi.org - Yayın No.798 - Tüm Hakları Saklıdır. © 2011